telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Có nhiều bản di chúc bản nào có hiệu lực

Tư vấn Luậtluật sư Thủ Đức: Có nhiều bản di chúc bản nào có hiệu lực

Có nhiều bản di chúc bản nào có hiệu lực

writing 1209121 1280 - Có nhiều bản di chúc bản nào có hiệu lực
Có nhiều bản di chúc bản nào có hiệu lực

1. Điều kiện để một bản di chúc được pháp luật công nhận:

Một di chúc hợp pháp khi đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật đưa ra, cụ thể những điều kiện sau đây:

Điều kiện về chủ thể: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; đồng thời người lập di chúc phải từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
Điều kiện về nội dung: Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Điều kiện về hình thức: hình thức di chúc không trái quy định của luật, có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản.

2.Một người có thể được lập nhiều bản di chúc không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Bởi vậy, trong nhiều thời điểm khác nhau, khi người đó muốn thay đổi ý nguyện của chính mình thì họ có thể lập di chúc mới. Theo quy định Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 thì người lập di chúc được quyền lập nhiều bản di chúc, cụ thể như sau:

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào

Như vậy, pháp luật cho phép người lập di chúc được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất ký lúc nào. Ngoài ra, tại Điều 56 Luật Công chứng 2014 cũng khẳng định việc người lập di chúc được quyền lập di chúc mới thay cho di chúc cũ và có thể yêu cầu công chứng viên công chứng việc này, cụ thể như sau:

Điều 56. Công chứng di chúc


3. Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Theo đó, pháp luật cho phép người lập di chúc được lập di chúc nhiều bản di chúc theo ý nguyện của bản thân và tại bất kỳ thời điểm nào. Vậy với nhiều bản di chúc như thế thì bản di chúc nào sẽ có hiệu lực pháp luật?

3.Có nhiều bản di chúc thì di chúc nào có hiệu lực?

Cũng theo Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ, có nghĩa là, một khi di chúc cũ bị thay thế, hủy bỏ bằng một di chúc mới khác thì di chúc cũ sẽ không còn có hiệu lực thi hành và hiển nhiên di chúc mới sẽ có hiệu lực, cụ thể như sau:

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc


4. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Nghĩa là người lập di chúc chết thì bản di chúc sau cùng mới là bản di chúc có hiệu lực và những người thừa kế phải căn cứ vào bản di chúc sau cùng này để phân chia di sản thừa kế.

Điều 643. Hiệu lực của di chúc


5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Tóm lại, một người có thể lập nhiều bản di chúc khác nhau để định đoạt cùng một tài sản và di chúc sau cùng mới là di chúc có hiệu lực.

Hy vọng bài viết hữu ích cho các bạn.

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.