telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Con có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn ?

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Con có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn ?

Pháp luật về hôn nhân có cho phép và tạo hành lang pháp lý để vợ, chống hoặc cả hai có thể yêu cầu ly hôn. Khi ly hôn sẽ dẫn tới hệ quả là phân chia tài chung vợ chồng.

Trước hết cần làm rõ tài sản chung của vợ chông là gì, bởi chỉ có tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia khi ly hôn. Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình có quy định về vấn đề này

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, có thể thấy tài sản chung vợ chồng được coi như một khối tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của hai người, trong đó, không có phần của con cái. Vậy khi giải quyết ly hôn, mà hai vợ chồng không thỏa thuận được việc phân chia thì Tòa án sẽ chia cho hai vợ chồng dựa trên tình hình thực tế và các quy định pháp luật.

Do đó, khi bố mẹ ly hôn, con cái sẽ không được chia phần trong khối tài sản chung của bố mẹ. Để bảo vệ quyền lợi của con cái, pháp luật cũng đã có những quy định như nghĩa vụ chăn sóc, cấp dưỡng nên việc chia một phần tài sản bố mẹ cho con cũng là không cần thiết. Nếu thật sự 2 vợ chồng muốn để lại căn nhà cho con thì có thể làm thủ tục tặng cho con (đi kèm điều kiện không chuyển nhượng trừ khi được cả 2 đồng ý).

Vilakey Thủ Đức

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.