telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Con sẽ ở với ai khi bố mẹ ly hôn?

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Con sẽ ở với ai khi bố mẹ ly hôn?

Gia đình vừa là nơi đáp ứng nhu cầu riêng tư vừa thực hiện chức năng phát triển nòi giống và là trường học đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách con người. Không ai khác, chính cha mẹ chính là hai nhân tố tạo nên giá trị của gia đình cho mỗi đứa trẻ. Người cha với vai trò là trụ cột, là biểu hiện của nhân cách văn hóa cao đẹp nhất để con cái học tập và noi theo, còn người mẹ là chỗ dựa, là hạt nhân tâm lý chủ đạo, nguồn lửa sưởi ấm yêu thương trong gia đình, nguồn tình cảm vô tận cho các con. Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, bố mẹ của những đứa trẻ phải đưa nhau ra Tòa tiến hành thủ tục ly hôn thì con chính là người thiệt thòi nhất.

Vậy ai sẽ là người trông con, nuôi dưỡng, giáo dục con khi bố mẹ ly hôn?

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Gia đình có bố mẹ ly hôn, con cái sẽ là người thiệt thòi đầu tiên. Trong đó sự thiếu quan tâm, dạy dỗ và tình thương của cha (mẹ). Để bảo vệ quyền của các con Luật hôn nhân và gia đình luôn luôn có những quy định nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện về vật chất và tinh thần cho bé.

Con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi con. trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con.
Con từ đủ 36 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con. Trường hợp không thỏa thuận được thì Tóa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.
Con từ đủ 7 tuổi trở lên sẽ được đưa ra mong muốn ở với ai và được mọi người lắng nghe.
Nếu cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con không được ai cản trở nhưng phải có nghĩa vụ cấp dưỡng thêm cho cha và mẹ trực tiếp nuôi con để đảm bảo đầy đủ vật chất và tinh thần cho bé ( điều 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình 2014).

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.