telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Di chúc của người không biết chữ sẽ như thế nào?

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Di chúc của người không biết chữ sẽ như thế nào?

Di chúc của người không biết chữ sẽ như thế nào?

hand 325321 1920 - Di chúc của người không biết chữ sẽ như thế nào?
Di chúc của người không biết chữ sẽ như thế nào?

1. Người không biết chữ viết di chúc như thế nào?
Trong quá trình hành nghề tôi gặp rất nhiều trường hợp người già muốn để lại di sản thừa kế nhưng không biết cách tự mình thể hiện mà hay nhờ người khác soạn thảo thay mình. Tuy nhiên việc soạn thảo văn bản thay thế khó đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn ý chí khi chính bản thân người đó không thể kiểm soát nội dung vì không biết chữ. Phải khẳng định rằng pháp luật Việt Nam cho phép người không viết chữ lập di chúc nhưng cần đảm bảo nhiều điều kiện khác nhau.

Điều kiện thứ nhất: Di chúc phải thể hiện ý chí chính xác của người đó
Điều này có nghĩa nội dung di chúc phải được ghi nhận một cách trung thực, khách quan và người để lại di sản phải trong trạng thái minh mẫn, không bị ép buộc hoặc lừa dối.

Điều kiện thứ hai: Di chúc không được vi phạm những điều cấm của pháp luật
Người để lại tài sản thừa kế không được quy định những nội dung trong bản di chúc vi phạm điều cấm hay thuần phong mỹ tục: Ví dụ như ép người khác thực hiện một công việc phạm pháp để được hưởng tài sản thừa kế …

Điều kiện thứ ba: Di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực
Di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực là điều cốt lõi và khác biệt khi lập di chúc cho người không biết chữ. Theo quy định của pháp luật thì người bình thường có thể lựa chọn rất nhiều hình thức di chúc như:

Điều 628. Di chúc bằng văn bản
Di chúc bằng văn bản bao gồm:
1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;
4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
Tuy nhiên đối với người không biết chữ, di chúc phải nhờ người khác soạn thảo và phải phải có sự làm chứng của công chứng viên. Khi này công chứng viên sẽ yêu cầu nhiều loại giấy tờ văn bản như:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc);
Giấy xác nhận độc thân hoặc đăng ký kết hôn;
Bản chính những giấy tờ tùy thân của người nhận di sản thừa kế.

Vilakey Thủ Đức

 

Categories: Truyền Thông,Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.