telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Điều kiện để lập di chúc hợp pháp

Khi lập di chúc cần lưu ý các quy định của pháp luật để có một bản di chúc hợp pháp và có hiệu lực pháp lý. Luật sư Thủ Đức  đề cấp đến các vấn đề cần lưu ý khi lập di chức dưới đây:

Di chúc là gì?

Khái niệm về di chúc được hiểu là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều kiện lập di chúc hợp pháp

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015 như sau:

Dieu kien de lap di chuc hop phap - Điều kiện để lập di chúc hợp pháp
Điều kiện để lập di chúc hợp pháp

Chủ thể lập di chúc

– Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;

Hình thức của di chúc

Di chúc có thể được lập bằng các hình thức sau đây:

  • Di chúc miệng (khi tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng và phải thể hiện ý chí của minh trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Đồng thời, di chúc miệng này phải được công chứng, chứng thực.)
  • Di chúc bằng văn bản, bao gồm:

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng (Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc);

Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực;

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực.

Mọi thắc mắc chi tiết về các vấn đề liên quan đến lập di chúc, quý bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại Luật sư Thủ Đức hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0918 22 99 88 để được tư vấn nhanh nhất!

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.