telegram
whatsapp
call
zalo
chat

Điều kiện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự ra đời của Đảng là một cột mốc đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Đảng viên giữ vai trò vị trí vô cùng quan trọng. Mỗi người dân Việt Nam ai cũng dâng lên một niềm tự hào, khao khát trở thành một Đảng viên. Vậy cần những điều kiện gì để trở thành Đảng viên? Hãy cùng Luật sư Thủ Đức tìm hiểu nôi dung này thông qua bài viết dưới đây.

1. Đảng viên là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có đạo đức và lối sống lành mạnh. Gắn bó mật thiết với nhân dân. Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Điều kiện để trở thành Đảng viên

2.1. Tuổi đời

Người được kết nạp vào Đảng phải là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi – đủ 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp

Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định căn cứ vào sức khỏe; uy tín; nơi công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức Đảng, chưa có Đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt.

2.2. Trình độ học vấn

Bên cạnh điều kiện về tuổi đời, người được kết nạp vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương trở lên

Riêng với những người đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể chỉ phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Với người là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo thì tối thiểu phải biết đọc, viết chữ quốc ngữ và phải được đồng ý bằng văn bản trước khi ra quyết định kết nạp

2.3. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng

Thêm một điều kiện kết nạp Đảng là công dân đó phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.

2.4. Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm

Người được kết nạp vào Đảng phải chứng tỏ được là người ưu tú, gắn bó mật thiệt với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn. Đây chính là điều kiện quan trọng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

2.5. Có lý lịch rõ ràng, trong sáng

Những người có đơn xin kết nạp Đảng sẽ phải trải qua việc thẩm tra lý lịch khá khắt khe. Không chỉ với người đó mà còn với người thân của họ gồm cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân. Vợ/chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Việc thẩm tra lý lịch gồm các nội dung:

– Với người vào Đảng:

Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Với người thân:

Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.6. Được 2 Đảng viên chính thức giới thiệu

Để được kết nạp vào Đảng, công dân phải được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong đó, điều kiện của Đảng viên giới thiệu phải đáp ứng:

– Là Đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

– Nếu Đảng viên giới thiệu chuyển đến Đảng bộ, chi bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng thì chi bộ phân công Đảng viên chính thức khác, giúp đỡ người vào Đảng.

Lưu ý: Không nhất thiết Đảng viên mới đó phải cùng công tác, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng.

Người giới thiệu có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng, chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.

2.7. Trải qua thời kỳ dự bị

Ngoài tất cả các điều kiện nêu trên, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp. Nếu đủ tư cách, được chi bộ biểu quyết công nhận thì trở thành Đảng viên chính thức. Nếu không thì sẽ bị đề nghị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên dự bị.

Để được tư vấn cụ thể hơn bởi đội ngũ Luật sư giỏi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.