telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày nhưng có thể nhiều người chưa hiểu rõ về các vấn đề pháp lý xoay quanh hợp đồng dịch vụ. Vậy hợp đồng dịch vụ là gì? Hợp đồng dịch vụ có những đặc điểm gì và có thời hạn bao lâu? Bài viết dưới đây Luật sư Thủ Đức sẽ xoay quanh việc giải đáp câu hỏi: “Hợp đồng dịch vụ là gì?” Cũng như các quy định về hợp đồng dịch vụ.

1. Khái niệm hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ trong dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Theo đó, ta có thể rút ra cách hiểu về hợp đồng dịch vụ trong thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ (khách hàng), còn bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ trong thương mại là hình thức pháp lý của quan hệ cung ứng dịch vụ trong thương mại, nó gắn liền với hoạt động thương mai là hoạt động cung ứng dịch vụ.

2. Đặc điểm hợp đồng dịch vụ

– Đặc điểm chung của hợp đồng dịch vụ trong dân sự, đó là :

+ Là hợp đồng song vụ: Cả bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ đều có quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

+ Là hợp đồng ưng thuận: Có hiệu lực ngay từ thời điểm các bên thỏa thuận xong các điều khoản chủ yếu của hợp đồng.

– Đặc điểm riêng :

+ Đối tượng của hợp đồng dịch vụ trong thương mại là dịch vụ. Đối tượng dịch vụ của hợp đồng dịch vụ trong thương mại có phạm vi hẹp hơn đối tượng công việc của hợp đồng dịch vụ trong dân sự. Theo nghĩa đơn thuần thường hiểu thì dịch vụ có thể là mọi hành vi của chủ thể này thực hiện công việc mang lại hiệu quả có lợi cho chủ thể khác. Dịch vụ là đối tượng của hợp đồng dịch vụ trong thương mại còn phải được thực hiện vì mục đích sinh lời. Nhưng như vậy thì phạm vi của hợp đồng dịch vụ sẽ bao gồm cả những hợp đồng khác như hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển,…

Dịch vụ đó phải là dịch vụ có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm và không trái đạo đức xã hội.

3. Hợp đồng dịch vụ có thời hạn bao lâu?

Pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về thời hạn của hợp đồng dịch vụ là gì? mà thời hạn của hợp đồng dịch vụ sẽ dựa trên sự thỏa thuận của các bên tham gia là bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Thường thì thời hạn của hợp đồng dịch vụ sẽ chấm dứt ngay khi các công việc trong hợp đồng thực hiện xong và hai bên hoàn thành các nghĩa vụ như trong hợp đồng.

Tuy nhiên, hợp đồng dịch vụ có thể bị chấm dứt cho các sự kiện bất khả kháng, không phụ thuộc vào ý chí của các bên như: một trong hai bên chết, thiên tai, hoàn cảnh thay đổi dẫn đến không thể thực hiện được hợp đồng, một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng,…

Để được tư vấn luật cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.