telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hướng dẫn thủ tục cấp mới sổ đỏ

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Hướng dẫn thủ tục cấp mới sổ đỏ.

so hong la gi so do la gi - Hướng dẫn thủ tục cấp mới sổ đỏ
Hướng dẫn thủ tục cấp mới sổ đỏ

Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đất nhà bạn cần có 3 điều kiện để được cấp sổ đỏ

Sử dụng ổn đinh lâu dài
Không có tranh chấp
Phù hợp với quy hoạch
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).
Biên lai đóng thuế đất hàng năm.
Văn bản xác nhận của UBND xã về việc sử dụng ổn định lâu dài.
Văn bản xác nhận không tranh chấp của hộ gia đình xung quanh (có chữ ký của địa chính xã).
Sơ đồ thửa đất.
Hồ sơ nộp tại tại Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện.

ViLaKey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.