telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hướng dẫn từ chối nhận di sản thừa kế

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Hướng dẫn từ chối nhận di sản thừa kế.

1. Quyền từ chối nhận thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản mà người chết để lại bao gồm tài sản riêng, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Và mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật về quyền được hưởng DSTK.

Theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Điều 620, Bộ Luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2.Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3.Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Việc nhận di sản được pháp luật xác định là một quyền, không ai có thể bị buộc phải nhận di sản, nếu không muốn. Vì thế, từ chối nhận DS cũng được coi là quyền tự do ý chí của người thừa kế. Tuy nhiên nếu vì trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ tài sản như: nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ cấp dưỡng … thì không được phép từ chối.

2. Văn bản từ chối di sản thừa kế phải được công chứng?

Cũng theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015, việc từ chối nhận DS phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý DS, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân DS sản để biết.

Văn bản từ chối nhận di sản có thể được cơ quan công chứng chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân chứng thực nếu có yêu cầu của người từ chối nhận di sản nhưng không phải là trình tự bắt buộc.

3. Thời điểm được từ chối

Khoản 3 Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ một người chỉ được từ chối trước thời điểm mở thừa kế mà không phải trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế như Bộ luật Dân sự 2005.

Như vậy, so với trước đây, thời gian để một người từ chối nhận thừa kế đã được mở rộng rất nhiều, không còn hạn chế trong thời gian hạn hẹp 06 tháng nữa.

Hy vọng bài viết hữu ích cho ban!

ViLaKey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.