telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Khoản nợ khi ly hôn được chia như thế nào?

Tư Vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Khoản nợ khi ly hôn được chia như thế nào?

Trường hợp này bạn đang muốn ly hôn khi còn nợ chung. Việc giải quyết nợ nần khi ly hôn sẽ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Luật hôn nhân và gia đình quy định nghĩa vụ chung về tài sản vợ chồng như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Trách nhiệm liên đới (cùng trả nợ, cùng giải quyết nợ nần khi ly hôn) được luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Khoản vay của bạn chính là nợ chung trong thời kì hôn nhân. Bạn và chồng cùng thỏa thuận, cùng thống nhất về việc vay ngân hàng. Do đó, bạn sẽ phải chia sẻ trách nhiệm trả nợ cùng với chồng mình. Bạn có thể thỏa thuận với chồng về việc trả nợ hoặc nhờ tòa án giải quyết vấn đề này.

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.