Khởi kiện yêu cầu hủy cấp sổ đỏ do cấp sai

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Khởi kiện yêu cầu hủy cấp sổ đỏ do cấp sai.

hải khẳng định luôn rằng thủ tục khởi kiện yêu cầu hủy sổ đỏ là khá phổ biến. Đối với hành vi cấp sai thông tin trên sổ đỏ này thì ta có 2 cách tiếp cận:

  • Khiếu nại hành chính
  • Khởi kiện hành chính

Thủ tục khiếu nại hủy cấp sổ đỏ do cấp sai:

Gửi đơn lên Ủy ban nhân dân (Phòng địa chính/ phòng đăng ký đất đai) và yêu cầu hủy sổ đỏ do sai sót theo điều 106 Luật đất đai 2013:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Hồ sơ gồm có:

  • Đơn khiếu nại
  • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp
  • Bản sao Giấy tờ tùy thân/ giấy tờ người đứng tên sổ đỏ

Thủ tục khởi kiện hành chính

Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được coi là một loại quyết định hành chính. Nếu quyết định hành chính sai ta hoàn toàn có thể tiến hành khởi kiện hành chính:

Cơ quan thụ lý: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi ban hành quyết định

Hồ sơ:

  • Đơn khởi kiện quyết định hành chính
  • Bản sao giấy tờ cá nhân
  • Các căn cứ chứng minh việc khởi kiện là đúng

Vilakey Thủ Đức

 

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.