telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Làm giấy khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn

Tư Vấn Luật Luật sư Thủ Đức: Làm giấy khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn.

Đối với thủ tục nhận cha mẹ con, sau khi hoàn thành thủ tục này bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền trả kết quả là trích lục đăng ký nhận cha mẹ con. Bản trích lục ghi nhận các thông tin về cha (hoặc mẹ), con, thời gian và nơi đăng ký nhận cha mẹ con. Đồng thời sự kiện này sẽ được ghi lại vào sổ hộ tịch của cơ quan tiến hành thủ tục.

Nếu bạn đã làm mất, thất lạc bản trích lục trước đây, thì dữ liệu sẽ vẫn còn lưu trong sổ hộ tịch của cơ quan tiến hành thủ tục (UBND cấp xã/phường) hoặc trong sổ hộ tịch của cơ quan cấp trên trực tiếp (UBND cấp quận/huyện). Bạn có thể làm thủ tục xin trích lục đăng ký nhận cha mẹ con để được cấp bản trích lục mới thay thế tại cơ quan đang lưu dữ liệu.

Hiện nay, thủ tục trích lục nhận cha mẹ con được coi là một thủ tục trích lục hộ tịch được quy định tại Luật hộ tịch 2014 nhưng lại chưa có hướng dẫn thi hành thủ tục này gây khó khăn trên thực tế. Tùy vào từng loại giấy tờ trích lục và quan điểm xử lý của địa phương mà hồ sơ có thể có sự thay đổi.

Hồ sơ trích lục đăng ký nhận cha mẹ con bao gồm:
Tờ khai yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người yêu cầu trích lục (Bản sao chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Ngoài hai loại tài liệu trên, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu thêm một số tài liệu khác như:
Sổ hộ khẩu của gia đình (Bản sao chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy khai sinh của người con (Bản sao chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Các văn bản, tài liệu khác chứng minh sự kiện đăng ký nhận cha mẹ con trước đây
Trình tự thủ tục trích lục:
Đầu tiên, Bạn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý dữ liệu. Trường hợp có cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý dữ liệu đã có sẵn thủ tục thì bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến.

Kế tiếp, bạn đợi thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh, kiểm tra thì không quá 10 ngày làm việc.

Sau đó, bạn tiến hành nộp lệ phí: Theo biểu lệ phí của cơ quan quản lý dữ liệu niêm yết.

Kết quả: Bạn sẽ nhận được bản sao trích lục nhận cha mẹ con.

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.