telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn.

Tư Vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn.

child 5033381 1920 - Ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn.
Ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn

Trước hết, cần khẳng định ngay là bạn không thể nhờ tòa án giải quyết ly hôn khi trước đó chưa đăng ký kết hôn. Tòa sẽ chỉ tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng mà thôi.( hãy tham khảo dịch vụ ly hôn của Vilakey Thủ Đức )

Luật hôn nhân gia đình có quy định

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Bạn có thể nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Tòa sẽ tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng, có nghĩa là xem như quan hệ hôn nhân của bạn và chồng không tồn tại

Còn đối với tài sản và con cái, tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật

Chia tài sản: Tài sản riêng của ai người đó sẽ được giữ. Tài sản chung sẽ được tiến hành chia theo thỏa thuận của bạn và chồng, nếu không có thỏa thuận tòa sẽ chia theo pháp luật, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
Quyền nuôi con: Quyền và nghĩa vụ với con sẽ được giải quyết như trong trường hợp ly hôn thông thường

Vilakey Thủ Đức

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.