telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Mất sổ đỏ có được cấp lại hay không?

Tư Vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Mất sổ đỏ có được cấp lại hay không?

1. Mất sổ đỏ có được cấp lại hay không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất hay gọi chung là “Giấy đỏ” chính là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản, quyền sử dụng đất của người được cấp. Vì vậy, chủ sở hữu phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận như tài sản của mình, bởi trong nhiều trường hợp nếu mất sổ đỏ sẽ gặp phải nhiều rắc rối, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng.

Theo Điều 99 Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì pháp luật có quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất. Như vậy trong trường hợp mất sổ đỏ sẽ được cấp lại theo quy định.

2. Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ

Theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ- CP, việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất được thực hiện như sau:

Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình.

Bước 2: Sau khi nhận đơn khai báo cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;
Chuyển đơn khai báo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã, huyện nơi có đất, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn
Bước 3: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Pháp luật quy định về hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bao gồm

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu);
Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của Công an cấp xã nơi mất giấy;
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn theo luật định.

Theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian cấp lại sổ đỏ trong trường hợp bị là không quá 10 ngày.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Vilakey Thủ Đức

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.