telegram
whatsapp
call
zalo
chat

Người thừa kế không phụ thuộc vào nôi dung di chúc

Mặc dù không có tên trong di chúc, nhưng theo pháp luật quy định, một số cá nhân vẫn được hưởng một phần di sản của người lập di chúc. Vậy những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm những ai? Những quy định của pháp luật về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc? Hãy cùng Luật sư Thủ Đức tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

1. Về đối tượng được hưởng

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.

Mặc dù pháp luật dân sự không quy định rõ nhưng để được hưởng sự bảo vệ của quy định này thì phải là vợ, chồng hợp pháp của người lập di chúc. Đối với quy định về đối tượng là cha, mẹ thì pháp luật dân sự không đặt ra là cha ruột, mẹ ruột hay cha nuôi, mẹ nuôi, do đó, trong trường hợp này, người được hưởng phần thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc chỉ cần đáp ứng điều kiện là cha mẹ hợp pháp của người để lại di chúc.

– Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trên nội dung này, có thể nhận thấy Bộ luật dân sự hiện hành không phân biệt con đẻ hay con nuôi, cont ruong giá thú hay ngoài giá thú nên tất cả những người này đều thuộc diện được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự hiện hành không quy định về thời điểm xác định tuổi của người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc là lúc người có di sản lập di chúc, thời điểm mở thừa kế hay tại thời điểm phân chia di sản. Thiết nghĩ, giải pháp thuyết phục là xác định tuổi tịa thời điểm mở thừa kế

2. Điều kiện để được hưởng 

Điều kiện chung cũng giống như những người thừa kế hợp pháp khác của người để lại di sản, người thuộc diện thừa kế bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của một người thừa kế:

Không từ chối hưởng di sản thừa kế theo Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Không bị mất quyền thừa kế di sản theo Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

Lưu ý: Người thuộc diện thừa kế bắt buộc không được hưởng di sản hoặc tuy được hưởng di sản nhưng giá trị của phần di sản thực tế nhỏ hơn 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật, nếu di sản thừa kế chia theo pháp luật.

3. Về phần được hưởng trong di sản

Sau khi xác định được hưởng người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc, những người này được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Bộ luật dân sự có liệt kê ba hàng thừa kế. Trường hợp này, chỉ tính thừa kế theo pháp luật đối với những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Bởi những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là một số người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Khi chúng ta phải xác định quyền lợi của những người này thì điều đó chứng tỏ hàng thừa kế thư nhất tồn tại nên không áp dụng cho hàng thừa kế tiếp theo.

Xem thêm: Thủ tục mở thừa kế

Nếu bạn còn vướng mắc điều gì, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.