telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Những điều cần lưu ý khi về việc Nhà nước bồi thường thu hồi đất.

Vì nhiều nguyên nhau khác nhau mà Nhà nước thu hồi đất, lúc này người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường. Sau đây Luật sư Thủ Đức sẽ giới thiệu một số lưu ý mà người dân nên biết trong quá trình nhận bồi thường thu hồi đất.

Nguyên tắc bồi thường

Theo Điều 74 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 luật này thì được bồi thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng…

luu y khi nha nuoc boi thuong thu hoi dat - Những điều cần lưu ý khi về việc Nhà nước bồi thường thu hồi đất.
Những điều cần lưu ý khi Nhà nước bồi thường thu hồi đất.

Thời hạn bồi thường

Theo Điều 93 Luật Đất đai 2013, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Nếu người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước.

Mọi thắc mắc chi tiết khác Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Luật sư Thủ Đức để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng!

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.