telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Phân biệt lương tối thiểu và lương cơ sở

Làm công ăn lương, không phải ai cũng phân biệt được 02 loại lương tối thiểu và lương cơ sở khác nhau như thế nào? Nắm bắt được điều đó, Luật sư Thủ Đức sẽ phân biệt cho bạn lương tối thiểu và lương cơ sở như thế nào.

1. Khái niệm:

– Mức lương tối thiểu: Là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

– Mức lương cơ sở: là mức lương dùng làm căn cứ để tính: mức lương trong các bảng lương. Mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Phân biệt lương tối thiểu và lương cơ sở

2.1. Đối tượng áp dụng:

  • Mức lương tối thiểu:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định.

– Người sử dụng lao động theo quy định, bao gồm:

+ Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu.

  • Mức lương cơ sở:

Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện;

– Cán bộ, công chức cấp xã;

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

2.2. Mức độ ảnh hưởng:

– Khi lương tối thiểu vùng tăng, chỉ người lao động đang có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới được tăng lương. Tăng mức đóng BHXH.

– Khi lương cơ sở tăng, mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

2.3. Chu kỳ thay đổi:

– Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Quan hệ cung, cầu lao động. Việc làm và thất nghiệp. Năng suất lao động, khả năng chi trả của doanh nghiệp. Không có quy định cụ thể về thời điểm tăng mức lương tối thiểu.

– Mức lương cơ sở không có chu kỳ thay đổi cố định. Phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và khả năng của ngân sách Nhà nước.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như được tư vấn luật cụ thể hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.