telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Vấn đề tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân luôn là chủ mà các cặp vợ chồng quan tâm hàng đầu đặc biệt là khi hai bên muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân và phát sinh vấn đề phân chia tài sản. Bài viết sau Luật sư Thủ Đức sẽ trình bày để giúp bạn đọc hiểu hơn các quy định pháp luật về tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là gì?

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, tài sản chung của vợ chồng được hiểu là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng được quy định về điều kiện hình thành, chiếm hữu định đoạt tài sản chung, quyền thừa kế tài sản chung và các nội dung khác được quy định cụ thể tại Luật số 52/2014/QH13 năm 2014 về hôn nhân và gia đình, cụ thể như sau:

Quy định về tài sản chung của vợ chồng

tai san chung trong thoi ky hon nhan - Quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

– Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

– Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

+ Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

+ Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung vợ chồng

– Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

– Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng.

– Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận, trừ tài sản chung đã được chia để đầu tư kinh doanh riêng theo quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sau đây.

Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng

– Vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật về thừa kế.

– Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

– Trong trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định; nếu hết thời hạn do Tòa án xác định hoặc bên còn sống đã kết hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu Tòa án cho chia di sản thừa kế.

Mọi thắc mắc liên quan đến xác định tài sản chung, tài sản riêng, ly hôn trong thời kỳ hôn nhân Quý bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại Luật sư Thủ Đức hoặc liên hệ trực đến số điện thoại 0918 22 99 22 để được tư vấn miễn phí nhanh nhất!

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

1 Comment

  1. Pingback: Tài sản chung được chia thể nào khi ly hôn - Luật Sư Thủ Đức

Leave A Reply

Your email address will not be published.