telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Quy định về tuyên bố một người mất tích

Tuyên bố mất tích là gì? Pháp luật quy định như thế nào về tuyên bố một người mất tích? Hãy cùng Luật sư Thủ Đức tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hơn về những quy định này.

1. Tuyên bố mất tích là gì?

Tuyên bố mất tích là quyết định của Tòa án theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết.

2. Điều kiện để tuyên bố một người mất tích

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. (Điều 68 BLDS).

Căn cứ vào quy định này, toà án có thể tuyên bố một người mất tích khi có các điều kiện sau:

2.1. Về thời gian

Biệt tích đã hai năm liền trở lên, không có một tin tức nào về người đó sống hay chết. Pháp luật không quy định rõ nhưng có thể xác định:

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày/tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

2.2. Về không gian

Tại nơi cư trú cuối cùng của người đó, là nơi cư trú của cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự.

2.3. Về chủ thể có quyền yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Từ ngày biết được tin tức cuối cùng của người đó thì người có quyền/lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà tuyên bố người đó mất tích. Theo nguyên tắc, Toà chỉ xem xét và giải quyết khi đương sự có yêu cầu và trong phạm vi. Bởi vậy, khi xem xét yêu cầu của đương sự, Toà phải kiểm tra các điều kiện cần thiết. Nếu thấy đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mà pháp luật quy định, Toà ra quyết định.

Là người có quyền, lợi ích liên quan. Đây là người có mối liên hệ và quyền lợi bị ảnh hưởng do sự vắng mặt của chủ thể. Theo nguyên tắc, người nào có quyền về tài sản liên quan đến người biệt tích sẽ bị thiệt hại nếu không tuyên bố người đó mất tích thì họ có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố người đó mất tích.

Những người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu toà án thông báo, tìm kiếm người vắng mặt. Toà án có thể tự mình thông báo hoặc yêu cầu những người này thông báo. Cách thức, biện pháp thông báo được quy định trong luật tố tụng dân sự, như phạm vi thông báo, phương tiện thông báo… Sau khi đã thông báo với thời hạn luật định mà vẫn không có tin tức gì về người đó còn sống hay đã chết.

3. Hậu quả của việc tuyên bố mất tích

Việc tuyên bố một người mất tích kéo theo những hậu quả pháp lí nhất định:

Tạm thời đình chỉ tư cách chủ thể của người bị tuyến bố mất tích, nhưng không chấm dứt nó. Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được quản lí theo quyết định của Tòa. Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú và Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là mất tích xin li hôn thì toà án giải quyết cho li hôn.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn luật cụ thể hơn.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.