telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Sổ tiết kiệm là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Sổ tiết kiệm là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng

Việc phân định tài sản chung hay riêng rất quan trọng. Trong tương lai (ai mà biết được) sẽ có những rủi ro pháp lý (ly hôn) thì phân định tài sản là cần thiết hơn bao giờ hết.

1. Đinh nghĩa

Tài sản chung, tài sản riêng được định nghĩa cụ thể tại Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Tài sản chung được hiểu sơ bộ là tài sản, thu nhập được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Thời kỳ hôn nhân được tính kể từ khi hai người đăng ký kết hôn. Quy định tại Điều 33 luật này:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Tài sản riêng sẽ “ngược” với tài sản chung khi khối tài sản này được hình thành trước khi kết hôn (trước khi hai người đăng ký kết hôn) và được quy định tại Điều 43:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Sổ tiết kiệm là tài sản chung hay riêng?

Như những quy định đã đề cập thì Sổ tiết kiệm nếu hình thành sau khi kết hôn thì thường sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng theo đúng định nghĩa ở trên. Vì sao:

Khi gửi tiền vào ngân hàng, số tiền dù là của riêng vợ/ chồng những khi ngân hàng tiếp nhận chỉ ghi nhận là tiền chung và ngày tháng. Nếu ngày tháng ghi nhận sau khi hai người cưới thì đó là tài sản chung và ngược lại.
Khi tranh chấp tại Tòa, tòa cũng sẽ dùng ngày tháng trên sổ và đăng ký kết hôn làm căn cứ xét. Để chắc chắn thì có thể lập một văn bản thỏa thuận tài sản riêng trước khi gửi tiền (ít người làm vậy)
Lãi suất sổ tiết kiệm được coi là tài sản chung. Dù là sổ tiết kiệm có được lập trước khi cưới nhưng hoa lợi, lợi tức từ sổ tiết kiệm sẽ được coi là tài sản chung vợ chồng (Định nghĩa tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014).

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn.

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.