telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Trong quan hệ lao động không thể tránh khỏi việc tranh chấp, nhất là các tranh chấp lao động cá nhân. Vậy, khi sảy ra tranh chấp thì ai có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?  Hãy cùng Luật sư Thủ Đức tim hiểu về những vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm về tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải. Trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung.

Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

  • Hòa giải viên lao động;

  • Hội đồng trọng tài lao động;

  • Tòa án nhân dân.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu các bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, mời người làm chứng và người có liên quan

Hòa giải viên lao động do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao động. Tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, chế độ, điều kiện hoạt động và việc quản lý hòa giải viên lao động; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động. Bổ nhiệm Chủ tịch, thư ký và các trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là 05 năm.

Số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, ít nhất là 15 người, bao gồm số lượng ngang nhau do các bên đề cử, cụ thể như sau:

-Tối thiểu 05 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh đề cử,

Trong đó có Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo và thư ký Hội đồng là công chức của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

-Tối thiểu 05 thành viên do công đoàn cấp tỉnh đề cử;

-Tối thiểu 05 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.

Khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định. Hội đồng trọng tài lao động quyết định thành lập Ban trọng tài lao động giải quyết tranh chấp:

-Đại diện mỗi bên tranh chấp chọn 01 trọng tài viên trong số danh sách trọng tài viên lao động;

-Trọng tài viên các bên lựa chọn thống nhất chọn 01 trọng tài viên khác làm Trưởng Ban trọng tài;

-Trường hợp các bên tranh chấp cùng lựa chọn một trọng tài viên để giải quyết tranh chấp lao động thì Ban trọng tài lao động chỉ gồm 01 trọng tài viên lao động đã được lựa chọn.

Ban trọng tài lao động làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 185 Bộ luật lao động 2019.

Để được tư vấn luật cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.