telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật hiện nay

Đất nước ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để cải thiện kinh tế vĩ mô. Vấn đề về việc làm và thời gian làm việc được Nhà nước thể chế hóa. Vậy thời giờ làm việc được quy định định như thế nào theo pháp luật hiện nay? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư Thủ Đức để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Khái niệm

Thời giờ làm việc bình thường là khoảng thời gian được xác định trên cơ sở các điều kiện về cơ sở hạ tầng, môi trường lao động, thời tiết, sự hao phí sức lao động… của người lao động ở mức độ trung bình, được tính trên một ngày đêm (24 giờ) hoặc tính trên một tuần lễ (7 ngày đêm). Theo đó, người sử dụng lao động dựa trên cơ sở này để quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

2. Thời giờ làm việc theo Bộ luật Lao động năm 2019:

2.1. Thời giờ làm việc bình thường

– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày. Không quá 48 giờ trong 01 tuần.

– Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày. Không quá 48 giờ trong 01 tuần.

– Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

2.2. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

2.3. Làm thêm giờ

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

– Phải được sự đồng ý của người lao động;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. Không quá 40 giờ trong 01 tháng;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định.

– Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

 • Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
 • Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
 • Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;
 • Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;
 • Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
 • Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.4. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào. Không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định. Người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

 • Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt:

Đối với các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực như:

 • Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không;
 • Thăm dò, khai thác dầu khí trên biển;
 • Làm việc trên biển;
 • Trong lĩnh vực nghệ thuật;
 • Sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân;
 • Ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần;
 • Tin học, công nghệ tin học;
 • Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến;
 • Thiết kế công nghiệp;
 • Công việc của thợ lặn;
 • Công việc trong hầm lò;
 • Công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng;
 • Công việc phải thường trực 24/24 giờ;
 • Các công việc có tính chất đặc biệt khác do Chính phủ quy định

Bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời giờ làm việc khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh, Xã hội.

Để được tư vấn cụ thể hơn bởi đội ngũ Luật sư giỏi của chúng tôi, bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.