telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

Tư Vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu.

1. Các trường được xin cấp lại sổ hộ khẩu.
Sổ hộ khẩu là giấy tờ ghi nhận nơi cư trú của công dân và các thành viên trong gia đình, căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật cư trú năm 2006, (Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013) thì Công dân có quyền được cấp, cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu. Điều 24 khoản 2 Luật cư trú 2006 quy định về trường hợp SHK bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại:

Sổ hộ khẩu bị cháy, mục, mủn, nát.
Sổ hộ khẩu bị ướt, rách.
Sổ hộ khẩu bị bung ghim, chuột gặm, mất góc,…
Sổ hộ khẩu bị cướp giật, trộm mất, rơi mất,…
Sổ hộ khẩu bị thất lạc,…
Khi sổ hộ khẩu bị hư hỏng thuộc một trong các trường hợp trên thì công dân có thể thực hiện thủ tục Xin cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật về Cư trú.

2. Hồ sơ, thủ tục thực hiện cấp lại sổ HK Cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm có:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);
Chứng minh thư nhân dân (nếu còn) của các nhân khẩu trong sổ hộ khẩu cũ;
Xác nhận của Công an khu vực nơi mất giấy tờ/ hoặc giấy xác nhận của công an tại mẫu HK02;
Giấy ủy quyền/ hoặc hợp đồng ủy quyền (nếu có).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như trên, trình tự thực hiện thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ tại bộ phận làm Hộ khẩu thuộc Đội CS quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện/ quận/ thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh…:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người nộp hồ sơ nhận giấy biên nhận từ cán bộ thuộc bộ phận 1 cửa;
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Trả kết quả:
Trường hợp được giải quyết cấp lại sổ hộ khẩu: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả);
Trường hợp không giải quyết cấp lại sổ hộ khẩu: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết cấp lại sổ HK và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.