telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thủ tục đăng ký thường trú

Địa chỉ thường trú là vấn đề không còn xa lạ hiện nay. Bởi lẽ nơi thường trú là nơi bắt buộc có của mỗi người. Vậy thường trú là gì và thủ tục như thế nào? Điều này không phải ai cũng biết. Luật sư Thủ Đứcsẽ làm rõ vấn đề này cho bạn trong bài viết này.

1. Khái niệm thường trú

Thứ nhất hiểu cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã).

Đăng ký thường trú là: Nơi ở hiện tại là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống. Trường hợp không có nơi thường trú/tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang sinh sống.

2. Thủ tục đăng ký thường trú

2.1. Hồ sơ chuẩn bị

+) Hồ sơ đăng ký đối với người có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

+) Hồ sơ đăng ký đối với người có chỗ ở hợp phải không thuộc sở hữu của mình:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền. Trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình. Trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh khác.

+) Hồ sơ đăng ký cho người thường trú chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ:

Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú. Trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền. Trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định pháp luật.

2.2. Thủ tục đăng ký thường trú

Người đăng ký nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú. Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được đội ngũ luật sư giỏi của chúng tôi hỗ trợ ban.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.