telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH mới nhất

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH mới nhất

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH

Bước đầu tiên của thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH là chuẩn bị hồ sơ giấy tờ.

Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)

2. Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu…

Lưu ý: Riêng đối thủ thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên, yêu cầu bổ sung Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh

2. Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh CTY TNHH

Sau khi hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh CTY TNHH đầy đủ và hợp pháp, tiếp theo sẽ là bước nộp hồ sơ yêu cầu Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh cấp phép thành lập.

Hiện nay, pháp luật quy định về 02 cách thức thực hiện:

1. Nộp trực tiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh dự định hoạt động

2. Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Lưu ý:

Đối với chi nhánh  thì yêu cầu phải nộp hồ sơ trực tuyến. Do đó có thể sẽ phát sinh các thủ tục hành chính liên quan tạo lập tài khoản đăng ký kinh doanh và xác thực.
Đối với công ty có trụ sở tại các tỉnh khác thì hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai phương thức nói trên để nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH
3. Nhận kết quả thành lập chi nhánh CTYTNHH

Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiệp tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giấy hẹn.
Trường hợp nộp hồ đăng ký kinh doanh trực tuyến: Căn cứ thời gian hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bản giấy) kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài ra, để chi nhánh hoạt động thực sự, bạn còn cần phải làm thủ tục thông báo mẫu dấu và kê khai thuế đối với chi nhánh mới (đối với chi nhánh hạch toán độc lập)

Vilakey Thủ Đức

Categories: Truyền Thông,Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.