telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

Tư Vấn LuậtLuật sư Thủ Đức:Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

1. Trường hợp được yêu cầu trích lục
Có hai trường hợp để yêu cầu UBND trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng) đó là:

Công dân yêu cầu trích lục
Cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện công vụ yêu cầu
2. Thủ tục trích lục
Thành phần hồ sơ:

Giấy giới thiệu trích lục hồ sơ
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục
Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

Thẩm quyền: Phòng tài nguyên và môi trường hoặc Phòng địa chính UBND

Thời gian: 3 ngày làm việc

Quy trình:

Xuất trình

Đối với cá nhân: Xuất trình giấy giới thiệu của xã, phường, hoặc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, Toà án.
Đối với tổ chức: phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó (Thanh tra, Toà án, Công an, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Văn phòng luật sư,…)
Nộp hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung yêu cầu:

Hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả .
Hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung.
Kết quả: Thông tin chi tiết về thửa đất và biến động.

Vilakey Thủ Đức./

 

Categories: Truyền Thông,Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.