telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Tiền hoa hồng có phải tính vào thuế thu nhập cá nhân hay không.

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Tiền hoa hồng có phải tính vào thuế thu nhạp cá nhân hay không.

taxes 1027103 1280 - Tiền hoa hồng có phải tính vào thuế thu nhập cá nhân hay không.
Tiền hoa hồng có phải tính vào thuế thu nhập cá nhân hay không.

“1. Tiền hoa hồng có phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Trước hết, để biết tiền hoa hồng có phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không, ta cần phải biết tiền hoa hồng là gì? Hiện nay, pháp luật chưa có quy định chi tiết khái niệm tiền hoa hồng; nhưng ta có thể hiểu nôm na tiền hoa hồng là tiền số tiền thù lao mà người ủy thác trả cho người trung gian (làm đại lý hay môi giới) về những dịch vụ đã làm tùy thuộc tính chất và khối lượng công việc. Cụm từ  “hoa hồng” này thường được sử dụng nhiều trong đời sống dân sự, khi một người thực hiện môi giới hay trung gian giữa bên mua và bên bán tài sản.

Tuy nhiên, các bạn không nên nhầm lẫn giữa khái niệm tiền hoa hồng, tiền thưởng và tiền trợ cấp. Mặc dù  chúng đều là những khoản thu nhập không cố định, phụ thuộc vào tính chất và khối lượng công việc của người lao động nhưng về bản chất chúng là những khoản thu nhập khác nhau. Để cho các bạn có thể được sự khác nhau cơ bản về ba khoản thu nhập trên, tôi sẽ đưa ra ba ví dụ cụ thể về tiền hoa hồng, tiền thưởng và tiền trợ cấp:

Tiền hoa hồng: Bạn môi giới và bán hộ cho công ty B một sản phẩm, công ty B trích cho bạn 2% giá trị sản phẩm thì số tiền này là tiền hoa hồng mà bạn có được thông qua môi giới
Tiền thưởng: Tiền được cơ quan nhà nước trao thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tiền trợ cấp: trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng cho người lao động bị tai nạn lao động
Và theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2013/TT-BTC thì tiền hoa hồng là khoản thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Theo đó, tiền hoa hồng từ đại lý bán hàng hóa, môi giới sẽ được xem là thu nhập tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Do đó, tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới sẽ là khoản thu nhập chịu thuế, người được nhận khoản tiền này phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc đối tượng phải nộp thuế.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền hoa hồng:

Đối với thu nhập tiền hoa hồng thì theo quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có mức thu nhập là tiền hoa hồng từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì tổ chức, cá nhân trả tiền hoa hồng sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho cá nhân theo mức 10%

Ví dụ: A môi giới cho công ty B bán được một sản phẩm trị giá 1.000.000.000 đồng, giữa A và công ty B không ký hợp đồng. Nhưng B đã hứa trích 1% giá trị sản phẩm làm tiền hoa hồng cho A. Vậy thì số tiền mà A được nhận từ B sẽ tính như sau:

Tiền hoa hồng: 1% x 1.000.000.000= 10.000.000 đồng

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: 10.000.000 x 10%= 1.000.000 đồng

Số tiền B trả cho A sau khi khấu trừ thuế: 10.000.000 – 1.000.000= 9.000.000 đồng

 

Trường hợp 2: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoa hồng thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cách tính thuế: thu nhập tính thuế( tiền hoa hồng) x thuế suất theo từng bậc lũy tiến

Ví dụ: A là nhân viên bất động sản ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần X thời hạn 5 năm từ ngày 30/09/2018. Hai bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng: Thu nhập bao gồm Lương cơ bản, tiền hoa hồng nếu bán được căn hộ: mỗi căn hộ bán được sẽ được trích 1% giá trị căn hộ . Tháng 01/2019, Anh A nhận được các khoản tiền như sau:

Lương cơ bản: 15.000.000đ
Tiền hoa hồng : 1% x 1.000.000.000 x2 = 20.000.000đ
Vì A không có khoản giảm trừ hay thu nhập không tính thuế nên thu nhập tính thuế của Nhân viên A là: 20.000.000đ => phát sinh thuế ở bậc 4 theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Vậy Số thuế TNCN A phải nộp là:    20.000.000* 20% -1.650.000= 2.350.000đ”

Hy vọng bài viết hữu ích cho các bạn.

Vilakey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.