telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hình thức hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động

Hợp đồng lao động là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng lao động có thể được thể hiện bằng văn bản hoặc là bằng lời nói theo quy định của pháp luật và phải có nội dung không vi phạm quy định của pháp luật. Vậy hợp đồng lao động có những hình thức nào? Bộ luật lao động quy định như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng Luật sư Thủ Đức đi tìm hiểu về vấn đề này nhé.

1. Khái niệm hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Hình thức hợp đồng lao động theo quy định hiện nay

Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

1. Hình thức lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao dộng giữ 1 bản, người lao động giữ 1 bản. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18, Điểm a Khoản 1 Điều 145 và Khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

3. Các loại hợp đồng lao động

Nếu như Bộ Luật lao động năm 2012 quy định 03 loại hợp đồng lao động thì đến Bộ Luật Lao động năm 2021 chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:

Đây là loại hợp đồng lao động mà các bên khi giao kết hợp đồng không xác định hợp đồng sẽ chấm dứt vào thời hạn, thời điểm nào.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn:

Các bên trong hợp đồng xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng là không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp trong thời hạn 30 ngày kể từ hợp đồng lao động hết hạn các bên phải kí hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa kí kết hợp đồng lao động mới thì các bên vẫn có quyền, nghĩa vụ, lợi ích theo hợp đồng hai bên đã giao kết.

Trường hợp hết 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động hết hạn mà không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 của luật này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên kí hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì chỉ được kí thêm 01 lần, khi hợp đồng này hết hiệu lực thì hai bên phải kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu người lao động vẫn còn tiếp tục làm việc.

Để được tư vấn cụ thể hơn bởi đội ngũ Luật sư giỏi của chúng tôi. Đừng chần chừ mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.