telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

Tư Vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm.

figures 5695820 1920 - Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm

1. Đăng ký mã vạch; đăng ký mã vạch sản phẩm là gì?
Mã vạch (viết tắt: MSMV) được định nghĩa là một dãy các vạch, song song cùng với các khoảng trống xen kẽ nhằm thể hiện mã số giúp cho máy quét có thể đọc được.

Hiện nay, nền kinh tế thị trường mở ra cơ hội cũng như thách thức đối với giao thương hàng hóa. Những người quản lý các cửa hàng lớn và siêu thị không thể mô tả bằng chữ viết cho mỗi sản phẩm vì mất rất nhiều thời gian và công sức.

Nên thay vào đó phải sử dụng biện pháp mã hóa từng sản phẩm bằng các con số. Mã số sẽ là chìa khóa để có thể tra cứu được những thông tin về hàng hóa, đơn cử như là biết được xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa đến từ đâu,… Điều này tạo sự thuận lợi cho việc in nhãn trên bao bì sản phẩm cũng như thuận lợi cho nền công nghiệp thông minh 4.0.

2. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch
Thành phần hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức muốn được sử dụng MSMV sẽ phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo quy định. Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định chấp thuận hay không. Các hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

02 Bản đăng ký sử dụng MSMV điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu
02 Bản danh mục sản phẩm có ghi đầy đủ thông tin sản phẩm
01 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký sử dụng MSMV nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nộp phí thẩm định hồ sơ:

Theo Thông tư số 232/2016/TT-BCT quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV, mức phí được quy định cụ thể:

Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng MSMV:

Sử dụng mã doanh nghiệp GS1: 1,000,000 VNĐ
Sử dụng mã địa điểm toàn cầu GLN: 300,000 VNĐ
Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu ́ chữ số EAN-8: 300,000 VNĐ
Mức thu phí đăng ký sử dụng MSMV nước ngoài:

Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500,000 VNĐ/hồ sơ
Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm: 10,000 VNĐ/mã
Việc đăng ký sử dụng MSMV được tính theo năm, chính vì vậy, khi kết thúc thời gian đăng ký (01 năm), cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng cần nộp phí duy trì sử dụng MSMV tương ứng.

Thời gian đăng ký MSMV:

Trong khoảng thời gian từ 02- 03 ngày làm việc tính từ thời điểm hồ sơ được nộp tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, cá nhân, tổ chức đăng ký sẽ được cấp và sử dụng mã số mã vạch nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ. Giấy chứng nhận quyền MSMV sẽ được cấp cho người đã ký sau 1 tháng.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, TCĐLCL sẽ nêu rõ nguyên nhân, cá nhân, tổ chức sẽ phải sửa đổi, bổ sung và gửi lại cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký.

Vilakey Thủ Đức

Categories: Truyền Thông,Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.