telegram
whatsapp
call
zalo
chat

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Nhiều người thắc mắc khi không thỏa thuận thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực thì việc giao kết hợp đồng có hiệu lực khi nào, không cần thỏa thuận thời điểm có hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng được không? Để giải đáp thắc mắc này, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư Thủ Đức.

1. Khái niệm

Theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Dân sự 2015, đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng.

Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.

(Khoản 2 Điều 386 Bộ luật Dân sự 2015)

2. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Cụ thể tại khoản 1 Điều 388 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

2.1. Do bên đề nghị ấn định;

Tức là trong trường hợp này việc thời điểm để đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực thì sẽ do bên đề nghị giao kết hợp đồng ấn định. Thời điểm mà bên đề nghị ấn định có thể là thời điểm mà bên nhận được đề nghị hoặc là thời điểm ngay khi mà đề nghị giao kết hợp đồng được gửi đi.

2.2. Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Nghĩa là trong trường hợp này nếu bên đề nghị không ấn định thì sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật cụ thể là thời điểm có hiệu lực sẽ kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó. Ngoại trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

2.3. Ngoài ra, các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng: (Khoản 2 Điều 388 Bộ luật Dân sự 2015)

– Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

– Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;

– Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác

3. Các trường hợp chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Theo Điều 391 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;

– Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;

– Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

– Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

– Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;

– Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

Để được tư vấn cụ thể hơn bởi Luật sư giỏi, hãy liên hệ chúng tôi ngay.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.